Có tất cả 2 sản phẩm

  • Cafe đen

    Cafe đen được nghiền từ cafe nguyên chất – thứ thiệt và sành điệu

  • Nơi nhập dữ liệu

    Nhà hàng

    CHÚNG TÔI  ĐANG NỖ LỰC ĐỄÂY DỰNG MỘT  HÌNH ẢNH THÁI AN RESTAURANT NGÀY CÀNG CHUYÊN NGHIỆP HƠN.