• Khu 4 – TT Thanh Ba -, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ
  • thaianriverside@gmail.com

Nội dung giới thiệu về sân bóng ở đây

Đơn hàng của quý khách đã hoàn thành, chúng tôi sẽ liên lạc trong thời gian sớm nhất Bỏ qua