• Khu 4 – TT Thanh Ba -, Huyện Thanh Ba, Phú Thọ
  • thaianriverside@gmail.com
  • Quý khách có thể tham khảo thực đơn nhà hàng chúng tôi tại đây
  •  Quý khách có thể tham khảo thực đơn Cafe chúng tôi tại đây

Đơn hàng của quý khách đã hoàn thành, chúng tôi sẽ liên lạc trong thời gian sớm nhất Bỏ qua